Joon

https://www.myjoon.co/


שמנו  לעצמנו  למטרה לחולל שינוי משמעותי בקשר  של המטופל ותומך הטיפול על ידי  מענה, תמיכה, סיוע ויצירה של ארגז כלים פיזי ורגשי בהתמודדות היומיומית, הקשה והכואבת, עם מחלת הדמנציה. 

ארגז הכלים  כולל  מידע עשיר מאנשי מקצוע ותומכי טיפול בעלי נסיון, מאמרים ומחקרים על הנעשה בתחום ברחבי העולם ועד פוסטים אישיים על חוויות אישיות של אנשי צוות וחברי הקהילה.

בנוסף, עומדים לרשותכם  מגוון מוצרים ומארזים המותאמים לצרכי תומך הטיפול  והמטופל.

יחד עם מומחים שונים, אנו מפתחים, מייצרים ואוצרים מגוון פתרונות, אשר יכולים להתאים לשלבים שונים במחלה, שלבים פיזיים וקוגניטיביים,  כשבראש סדר העדיפויות שלנו – להעניק רוגע, שקט וכבוד הן למטופל והן לתומך הטיפול. 

המוצרים של JOON פותחו מתוך כבוד לאדם ומתוך התייחסות לזהותו, למעשיו, לרצונותיו, לרגשותיו וקשייו של המטופל ותומך הטיפול באופן חיובי, מכבד ומעצים.