רוני אפשטין, מיסד מיזם ממואפ מספר איך המציאו את שיטת הטיפול והמסך החכם