מֶמוֹאַפְ משפר את איכות החיים בתפקוד נמוך, בזקנה ודמנציה


מייצר סדר בבלבול, מציג תזכורות ופעילויות, מתווך את המציאות, מחזק את הביטחון והקשר עם המשפחה

 
0
 
0
 
0
 
0
 
0