ממואפ מסייע לאנשים בתפקוד נמוך (Awarness) בעזרת מידע מותאם אישית


ממואפ מסייע לאנשים בתפקוד נמוך (Awarness) בעזרת מידע מותאם אישית
סייענים למשפחה

תזכורות, תרופות, הודעות, פעילויות, התראות, דרישות שלום, תאריך, שעה ומזג האוויר