1 דקות קריאה
'הנגשה קוגניטיבית'

מסך 'ממואפ' מציג מידע רציף ויום יומי לאנשים עם מוגבלות כתוצאה מזקנה כגון: דמנציה, אלצהיימר, פרקינסון, ירידה קוגניטיבית ובעיות ומוגבלויות אחרות - וזאת באמצעות אימוץ עקרונות של 'הנגשה קוגניטיבית' ובאמצעות תרגום המידע לשפה פשוטה (גם בזמן אמת),

הצגת המידע בסביבה ברורה, פשוטה וחד משמעית המאפשרת מעקב והבנה אחר התוכן והתמודדות עם מידע מורכב.  הנגשה קוגניטיבית היא התאמה של הסביבה הפיזית והאנושית ליכולות של אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית כך שיוכלו לתפקד בה באופן מלא.  הנגשה קוגניטיבית מיועדת לאנשים המתמודדים עם דמנציה, מוגבלות נפשית, מוגבלות שכלית התפתחותית, לקויות למידה, פגיעות ראש, אירועים מוחיים, אוטיזם, אספרגר, PDD , ולאנשים המתמודדים עם חסרים או קשיים ב: קריאה, זכרון, קשב / ריכוז, פתרון בעיות, מהירות תגובה, התמצאות במרחב, יכולת חישובית, הבנת מורכבות, הבחנת עיקר מטפל ועוד.

הנגשה קוגניטיבית מתייחסת להגעה למקום, תנועה והתמצאות במקום, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע , שימוש במתקנים, השתתפות בתכניות ובפעילויות והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי.

התאמות נגישות: שפה פשוטה, פישוט לשוני, פישוט הליכים ונהלים, תווך אנושי, הקראה, סמלול, שליטה על קצב, סובלנות לטעויות (error tolerance), מגוון חלופות, שליטה למשתמש, הפעלה אינטואיטיבית.

הנגשה לשונית מוגדרת כתהליך ההתאמה של מידע כתוב או דבור לצרכים של אוכלוסיות מגוונות, ובכללן לאנשים עם מוגבלות, על ידי שימוש באמצעים שונים (לשוניים, חושיים), שפה פשוטה ברורה ובהירה שמטרתה להקל על הקורא או השומע את פיענוח המידע: שפה ש"כולם מבינים", שפה יומיומית המובנת לקהל הרחב, שפה שאינה רוויה במונחים מקצועיים ובמילים גבוהות אך אינה שפה ילדותית ופשטנית.

פישוט לשוני הוא תהליך מובנה של עריכת מידע ועיבודו לשם הפיכתו לפשוט, ברור ומובן לאנשים עם מוגבלות שכלית. תוצר הפישוט הלשוני הוא מידע בשפה מובנת, מותאמת ובעלת דגשים רלוונטיים לקהל היעד. וזאת על ידי התאמת מידע כך שתוכנו יהיה ברור ומבנהו הלשוני פשוט, ואשר מתקיימים בו, ככל האפשר, כל אלה: המידע מכיל את עיקרי הדברים בלבד, המידע מועבר לפי רצף ברור ומסודר, המשפטים קצרים ופשוטים תחבירית, שימוש מרבי באוצר מילים יומיומי ושכיח, שימוש מועט ככל האפשר בעגה מקצועית, מילים בשפות זרות שאינן בשימוש יומיומי וניבים; נעשה שימוש במילים או מונחים כאמור, יפורשו בסמוך לאזכור ראשון שלהם, שימוש מועט בראשי תיבות ובקיצורים, לרבות קיצורי פנייה בלשון זכר ונקבה, בהתאם להקשר, שימוש מרבי בפעלים בצורת הפעיל ולא הסביל, שימוש בסמלול ועוד.